ZAPOSLOVANJE TUJCEV

Skrbimo za posredovanje in pridobivanje delovnih dovoljenj delovne sile iz
Azije, držav srednje in JV Evrope ter zahodnega Balkana.

Posredovanje in zaposlovanje tujcev

Posredovanje in zaposlovanje tujcev preko S&P Workhouse omogoča prednosti tako za naše naročnike kot za kandidate.

V naši agenciji tujim iskalcem zaposlitve omogočamo pridobivanje vseh potrebnih delovnih dovoljenj, ureditev zavarovanj in vseh potrebnih zakonskih določil. Hkrati poskrbimo tudi za njihovo nastanitev in prevoz do dela. Tako omogočimo lažji dostop do prostih delovnih mest.

Preverite, iz katerih držav zagotavljamo izbor kandidatov.

Prednosti sodelovanja z nami

  • Poskrbimo za selekcijo delavcev iz tretjih držav oziroma zahodnega Balkana, ki je prilagojena specifiki naročnika.
  • Za industrijske delavce je sestavljen selekcijski postopek iz uveljavljenih metod, namenjenih testiranju ročnih spretnosti industrijskih delavcev.
  • Poskrbimo za strokovno svetovanje v zvezi s pridobitvijo dokumentacije za prebivanje in delo v državah srednje in JZ Evrope
  • Od začetka do konca vodimo celotni postopek za pridobitev vseh vrst delovnih dovoljenj.
  • Poskrbimo za meddržavno komunikacijo med zaposlovalcem in bodočim delavcem, ter med ostalimi državnimi inštitucijami.