posredovanje delovne sile

Iskanje pravih kandidatov za zaposlitev na področju srednje in JV Evrope

Proces iskanja kandidatov

Dinamika in neprestane spremembe na trgu dela lahko podjetjem precej otežijo iskanje primernih kandidatov za zaposlitev. Primanjkljaj delovne sile, ki se že nekaj let stopnjuje, je v času izbruha pandemije covida-19 postal še toliko bolj očiten, prav tako pa je vse večja potreba po ustrezno strokovno usposobljenem kadru, ki je specializirano za specifične dejavnosti. Kadrovske agencije so zato postale stalne spremljevalke podjetij, ki se želijo s kandidati za zaposlitev povezati v čim večjem številu in v čim krajšem času.

Iskanje primernega kadra je lahko izjemno zamudno, časa pa vodstvu podjetja skoraj vedno primanjkuje, zato je za najem delavcev smiselno razmišljati o sodelovanju s kadrovsko agencijo, ki namesto vas prevzame številne naloge.

Naša kadrovska agencija vam lahko na podlagi izkušenj in bogatega znanja na področju povezovanja med podjetji in delavci nudi pomoč pri iskanju in zaposlovanju najboljših kandidatov za vašo dejavnost. Z odličnim posluhom za vaše želje, zahteve in potrebe bomo izoblikovali cilje in kriterije, na podlagi katerih bomo za vas poiskali ustrezno kvalificirane kandidate.

Prihranite svoj čas in se izognite stresu pri iskanju novih sodelavcev. Zaupajte naši kadrovski agenciji in z našo pomočjo začnite širiti svojo ekipo delavcev, ki bodo rastli in se razvijali skupaj z vami in vašim podjetjem.

Selekcija kandidatov

Zastavljanje jasnih ciljev in oblikovanje kriterijev, po katerih se bo ocenjevalo ustreznost delavcev za razpisano prosto delovno mesto. Načrt iskanja novih zaposlenih povsem prilagodimo vašim željam oziroma potrebam vaše dejavnosti.

Za vas bomo izpeljali vso potrebno administracijo celotnega postopka iskanja in izbire kandidata, med drugim lahko prevzamemo naloge, kot so objava zaposlitvenih oglasov, spremljanje prijav in pregledovanje življenjepisov in opravljanje osebnih razgovorov s kandidati.

Za kar najboljše ujemanje kandidata z vrednotami podjetja opravimo tudi psihometrično testiranje, s katerim ocenimo kandidatove karakterne lastnosti, vedenje, zanimanja in kognitivne sposobnosti (npr. reševanje problemov).

  • Oblikovanje kriterijev iskanja in zaposlovanja novih sodelavcev.
  • Iskanje preko obstoječih baz, priprava oglasov in iskanje novih kandidatov preko različnih virov posrednega in neposrednega oglaševanja.
  • Natančen pregled prijav, življenjepisov in organizacija prvega kroga razgovorov s prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo kriterije.
  • Izvedba testiranja ter ocena sposobnosti, kompetenc in karakternih lastnosti kandidatov, da se le-ti ujemajo z delovno kulturo vašega podjetja.
  • Priprava poročil in predstavitev najboljših kandidatov.
  • Drugi krog razgovorov izbranih kandidatov z naročnikom.
  • Svetovanje pri izboru in izvedba dodatnih testiranj z namenom preverjanja specifičnih zahtevanih kompetenc, po potrebi.
  • Izbor in zaposlitev pravega kandidata za vašo organizacijo.

Za vas smo tukaj, da izberemo najboljše

S svojo predanostjo, strastjo in profesionalnim pristopom je S&P Workhouse pravi regijski partner, ko gre za selekcijo v avtomobilski, farmacevtski in ostali proizvodni industriji. Pravilen izbor novih zaposlenih je eden od najpomembnejših korakov do hitre rasti in uspeha vašega podjetja. Včasih podjetja ali organizacije za določeno delovno mesto potrebujejo kandidata s specifičnimi znanji in veščinami. Z zavedanjem pomena najdbe pravega kandidata in neprijetnih posledic zaposlitve neustreznega kadra iskanje in selekcija kandidatov zato že dolgo nista več zgolj v domeni podjetij.

S poglobljenim poznavanjem industrije poskrbimo, da je naš izbor kandidatov popolnoma prilagojen vaši dejavnosti. Naši kadrovniki v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Ukrajini, Nepalu in Indiji delujejo po metodi povezovanja popolnega kandidata s popolnim delodajalcem. Zavedamo se, da je ključna komponenta kadrovskega razvoja maksimizacija potenciala zaposlenih. Pri S&P Workhouse smo tako skozi čas razvili proces presoje in preverjanja ročnih spretnosti kandidatov, ustvarjenega za namene zagotavljanja optimalnega števila kandidatov.

V procesu selekcije preverimo kandidatove izkušnje, znanja, posebne spretnosti, osebnost, delovne navade in vrednote. Glede na izbrano delovno mesto testiramo sposobnosti in poskrbimo, da izbrani kandidat ustreza kulturi vašega podjetja. Dovolite nam, da mi opravimo naš del posla, zato da se vi lahko osredotočite na svojega.

S&P Workhouse zagotavlja delovno silo iz držav tretjega sveta preko poslovnih partnerjev v Aziji, predvsem iz Indije, Nepala in Filipinov.

Delovni migracijski tokovi so v številnih regijah po svetu že stalnica in s svojimi dolgoletnimi izkušnjami ter poznavanjem ponudbe in povpraševanja po delovni sili smo se osredotočili na ponudbo izbora kandidatov iz teh držav.

Zavedamo se, da je na trgu veliko pomanjkanje kadrov v različnih panogah, zato naši specializirani in izkušeni zunanji kadrovniki aktivno iz pisarn in terena izbirajo kandidate iz raznih panog, to je od IT kadra do proizvodnih delavcev, v teh regijah.

Zagotavljamo zanesljivo in usposobljeno delovne silo tudi iz srednje in jugovzhodne Evrope, to je iz Poljske, Slovaške, Madžarske in Romunije. Naša ekipa je predana iskanju in zaposlovanju vrhunskih talentov iz teh regij, s čimer zagotavljamo, da imajo naše stranke dostop do raznolike skupine kandidatov za izpolnjevanje njihovih specifičnih potreb. Ne glede na to, ali iščete začasno ali stalno osebje, imamo strokovno znanje in vire, da zagotovimo popolno ustreznost za vaše podjetje.

S&P Workhouse smo aktivni po celotni Adriatik regiji. Naši specializirani in izkušeni kadrovniki tako aktivno iz naših pisarn in terena izbirajo kandidate iz področij zahodnega Balkana, torej Hrvaške, Bosne, Srbije, Makedonije in Albanije. Zaradi dobro vzpostavljenega izobraževalnega sistema in razvite industrije na področju bivše Jugoslavije so kandidati iz zahodnega Balkana tudi zanesljivi in marljivi, na voljo pa je raznolik kader od proizvodnih do visoko kvalificiranih delavcev, ki tvorijo širok nabor strokovnih in visoko izobraženih kandidatov (arhitekti, inženirji, farmacevti in strokovnjaki posameznih industrijskih panog). Za kandidate iz zahodnega Balkana so potrebna delovna dovoljenja in zavarovanja za delo na področju EU, kar lahko zagotovimo v naši agenciji.

Začnite tukaj