Najem delavcev

Za podjetja ponujamo celovito rešitev najema delavca oziroma delovne sile.

Najem delavcev

Najem delavca ali skupine delavcev predstavlja odlično rešitev v podjetjih, ki se soočajo z občasnim povečanim obsegom dela, recimo med sezono ali ko govorimo o projektnih delih. Prav tako je posredovanje delovne sile preko agencije enostavna in hitra rešitev v primeru potrebe nadomeščanja daljših odsotnosti, veliko prednost pa za delodajalca predstavlja tudi možnost preizkusa delavcev.

Gre za posebno obliko fleksibilne zaposlitve, kjer posredovane delavce zaposlimo v naši agenciji in jih napotimo na delo k vam, kjer delo dejansko opravljajo, in sicer po vaših navodilih ter skladno z vašimi potrebami (tripartitno pogodbeno razmerje).

Pri najemu delavcev preko S&P Workhouse za delavce celostno poskrbimo. Predvsem delavcem, ki prihajajo iz držav tretjega sveta, poleg delovnih dovoljenj, zavarovanj ter ostalih potrebnih zakonskih določil pomagamo urediti tudi namestitev in prevoz na delo.  

Prednosti najema delavcev preko agencije

 • Zanesljivo in varno iskanje kadrovskih rešitev.
 • Sodobna in fleksibilna oblika zaposlitve, ki naročnikom in iskalcem zaposlitve omogoča varne načine zaposlovanja.
 • Dinamična oblika zaposlitve, ki naročnikom omogoča, da kader spoznajo oziroma preizkusijo za dogovorjeno obdobje, preden se odločijo in izbranega kandidata ali kandidate zaposlijo.
 • Najem delovne sile je za podjetja dobra kratkoročna ali dolgoročna poslovna rešitev.
 • Smo vir novih sodelavcev, talentov in zanesljive delovne sile.
 • Na spremembe na trgu dela se hitro odzivamo in zagotavljamo hitro prilagajanje potrebam posameznega podjetja ali organizacije.
 • Individualen pristop glede na specifične potrebe podjetja. Omogočamo fleksibilno uravnavanje števila zaposlenih glede na potrebe zaposlovanja podjetja.
 • Sodelovanje s kadrovsko agencijo pri najemu delavcev lahko podjetju zniža stroške administrativnih in kadrovskih opravil.
 • Z najemom zaposlenih preko agencije podjetjem ostane le strošek agencije, ki se ga lahko vknjiži med ostale poslovne stroške. Na ta način se naši naročniki izognejo višjim stroškom dela. 
 • Za najete delavce opravimo, vzpostavljamo in vodimo evidence ter obračunavamo in izplačujemo plače.
 • Ključni vodili pri poslovanju sta skladnost z zakonom in etičnost. 

Začnite tukaj